Taito-ohjaus

Kepilä Oy ja Taitokodit Oy tarjoavat ratkaisukeskeisyyteen ja toiminnallisuuteen painottuvia lastensuojelun sijais- ja avohuollonpalveluita, joita toteutetaan Taito-ohjauksen avulla.


Taito-ohjaus on ratkaisukeskeistä, toiminnallista, tavoitteellista ja yksilöllistä ohjausta. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan oma Taito-ohjelma, jonka perusajatuksena ovat ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen ohjaaminen, terapeuttinen hoito ja huolenpito sekä taitokasvatus. Lasta, nuorta ja perhettä tukevat Taitokodit Oy:n Taito-ohjaajat sekä Taitotiimi. Taitotiimi toimii tukena Taito-ohjelman laatimisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Tavoitteina ovat asiakkaan toimintakyvyn lisääminen ja elämänhallinnan löytyminen. Taito-ohjelman avulla taidot ja niiden vahvistuminen muuttuvat osaksi asiakkaan omia kykyjä selviytyä elämän haasteista.

Hento (Henkilöstön Taito-ohjaus) kehittää Taito-ohjausta ja Taito-ohjelmiin sisältyvää terapeuttista hoitoa sekä kouluttaa Taito-ohjaajia. Hento on mukana kaikissa Kepilä Oy:n ja Taitokodit Oy:n palveluissa tukemassa ratkaisukeskeistä työotetta sekä henkilökunnan ammattitaitoa ja työhyvinvointia.