Perhekuntoutus

Perhekuntoutuksessa kuntoutustyön kohteena on koko perhe. Perhekuntoutuksen asiakkaat tulevat lastensuojelun avohuollon tukitoimena perhekuntoutusjaksolle Kepilään. Jokaiselle perhekuntoutuksessa olevalle perheelle tehdään jäsennelty, perhearviointimenetelmään pohjautuva moniammatillinen perhearviointi. Perhearvioinnin avulla kartoitetaan perheen vahvuuksia sekä tuentarvetta. Perheen kanssa laaditaan yhdessä tavoitteita tukeva, ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen Taito-ohjelma.

Perhekuntoutusarvoinnin jälkeen alkaa perhekuntoutusjakso. Perhekuntoutuksessa työskennellään asiakassuunnitelmassa sovittujen ja Taito-ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Perheiden ohjaus Kepilässä on moniammatillista, yksilöllistä, toiminnallista ja kuntouttavaa. Työskentelyssä on terapeuttinen ote, jota Terapiatiimi sovitusti vahvistaa. Terapiatiimiin kuuluvat muun muassa psykoterapeutti, perheterapeutti, sosiaalipsykologi, musiikkiterapeutti ja toimintaterapeutti. Perhekuntoutuksen tavoitteena on perhedynamiikan eheyttäminen niin, että sosiaalihuollon tukitoimia voidaan helpottaa tai jopa purkaa lastensuojeluasiakkuus kokonaan.

Perhekuntoutuskeskus Kepilä

Puh. 044 773 7703
Ollintie 13, 71750 Maaninka
etunimi.sukunimi@kepila.fi

Yksikön johtaja 
Simo Kukkola
Puh. 044 704 9777
simo.kukkola@kepila.fi

Vastaava ohjaaja
Timo Soininen
P.050 321 0267
timo.soininen@taitokodit.fi

Avopalvelut
Heidi Koistinen
Puh. 044 777 3573
heidi.koistinen@kepila.fi

Paikkakyselyt
Niina Sahlberg
niina.sahlberg@taitokodit.fi
p. 010 324 4985