Perhearviointi

Perhekuntoutuskeskus Kepilän palveluihin kuuluu avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävä perhearviointi. Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perhearvioinnin tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten tai nuorten huostaanottoja. Perhearviointi on tarkoitettu sosiaalityön tueksi. Perhearviointi voidaan toteuttaa perheen kotona tai yksikössämme perhearviointijaksolla.