Palvelut

Perhekuntoutuskeskus Kepilä sijaitsee Maaningalla. Avopalveluja tarjoamme sekä Kepilä Oy:n ja Taitokodit Oy:n tiloissa, että perheen kotona. Palveluissamme otetaan koko perhe mukaan
kuntoutumisprosessiin. Jokaisella perheellä on oma elämäntarinansa ja jokaisella perheen jäsenellä omat yksilölliset tarpeet, jotka huomioimme kuntoutusprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokaiselle perheelle laaditaan yhdessä oma ratkaisukeskeinen ja kuntoutuksen tavoitteita tukeva Taito-ohjelma.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutukseen kuuluu arviointijakso, jossa kartoitetaan perhekuntoutukseen johtaneita syitä sekä nykytilannetta. Arviointi toteutetaan moniammatillisesti menetelmiä hyödyntäen. Arviointijakson jälkeen luodaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa yksilöllinen perhekuntoutusohjelma. Perhekuntoutus koostuu vanhemmuuden tukemisesta, ratkaisukeskeisestä ohjauksesta, kuntouttavasta ja tavoitteellisesta toiminnallisuudesta sekä terapeuttisesta työskentelystä. Perheen omien verkostojen ja hoitotahojen osuutta tuetaan perhekuntoutuksen aikana.

Perhearviointi

Perhearvioinnin tavoitteena on kartoittaa perheen tilannetta ja tuentarvetta. Perhearviointi kestää vähintään kuukauden, ja sen voi toteuttaa tarpeenmukaisesti joko Perhekuntoutuskeskus Kepilässä tai perheen kotona.

Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutuksen kohderyhmänä ovat lapsiperheet, jotka tarvitsevat pidempiaikaista tai intensiivistä tukea kotiin. Avoperhekuntoutuksen tavoitteena on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen eheytyminen sekä perheen toimintakyvyn ja arjenhallinnan lisääntyminen.

Perhetyö

Perhetyössä ohjaajat tukevat perhettä arjen sujuvuuden vahvistamisessa sekä perheen vuorovaikutustilanteiden parantumisessa. Perhetyössä tavoitteena on tukea perhettä ennaltaehkäisevästi sekä kartoittaa tuentarvetta. Perhetyön rinnalle voi rakentaa palvelukokonaisuutta esimerkiksi perheen tai lasten intervallijaksojen tai päiväperhekuntoutuksen avulla.

Valvotut tapaamiset

Järjestämme Kepilä Oy:n ja Taitokodit Oy:n tiloissa valvottuja tapaamisia lastensuojelun asiakkaille. Tapaamiset sekä niiden kesto suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tapaamisia on mahdollista järjestää myös yönyli toteutuvaksi.

Muut palvelut

Tarjoamme Taitojaksoja lapsille, nuorille ja perheille. Taitojaksojen tavoitteena on ennaltaehkäistä sijoituksia ja huostaanottoja sekä tukea perheiden voimavaroja.