Perhetyö

Perhetyötä tehdään perheen kotiin, ja tavoitteet laaditaan perhekohtaisesti. Perhetyössä tuetaan perhettä arjen sujuvuuden vahvistamisessa, vuorovaikutustilanteiden parantumisessa sekä vanhemmuuden voimavarojen löytymisessä ja vahvistamisessa. Tavoitteena on tukea perhettä ennaltaehkäisevästi sekä kartoittaa tuentarvetta.

Perhetyössä perhettä tavataan sovittu määrä viikossa muutaman tunnin ajan.

Tehostetussa perhetyössä työskentely perheen kanssa on tiiviimpää ja perhettä tavataan päivittäin useamman tunnin ajan.

Perhetyötä voidaan toteuttaa myös perhekuntoutuksen jälkihuoltona perheen tarpeesta riippuen perheen kotiin tai perhe voi myös käydä yksikössämme tukijaksoilla.