Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutuksen kohderyhmänä ovat lapsiperheet, jotka tarvitsevat pidempiaikaista tai intensiivistä tukea kotiin. Avoperhekuntoutuksen tavoitteena on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen eheytyminen sekä perheen toimintakyvyn ja arjenhallinnan lisääntyminen.