Kepilän palvelut

Rinnalla kulkien, ymmärtäen ja välittäen kohti eheämpää elämää.

Ideologiamme on lähteä hoitamaan kokonaisvaltaisesti ihmistä. Kuntoutusprosessissa oireita lähdetään kerros kerrokselta kuorimaan, kunnes päästään ytimeen. Ytimessä kohdataan oireiden syyt. Näitä syitä lähdetään hoitamaan sydämen tasolla, jolloin ihminen voi alkaa kuntoutumaan ja eheytymään kokonaisvaltaisesti. Tullessaan hoidetuksi sisältä päin myös arjen hallinta alkaa parantumaan ja selkiytymään. Kun ihminen tulee hoidetuksi sisältä päin, kokonaisvaltaisesti, ei elämän tuomien uusien kriisien kohtaaminen tee hänestä enää toimintakyvytöntä, vaan hän kykenee kohtaamaan ne ja hänellä on keinot selviytyä niistä.

Tutustu meihin

Kepilän palvelut

Palvelemme Maaningan yksikössä sekä avopalvelupuolella. Palveluissamme otetaan koko perhe mukaan kuntoutumisprosessiin. Jokaisella perheellä on oma elämäntarina ja jokaisella perheen jäsenellä omat yksilölliset tarpeet, jotka huomioimme kuntoutusprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Perhekuntoutus

Perhekuntoutukseen kuuluu arviointijakso, jossa kartoitetaan perhekuntoutukseen johtaneita syitä. Arviointijakson jälkeen luodaan yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja Kepilän kanssa yksilöllinen perhekuntoutusohjelma, jossa on tavoitteena on helpottaa sosiaalihuollon tukitoimia.

Sijaishuolto

Sijaishuollon kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka ovat joko huostaanotettuja tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettuja. Sijaishuoltoon kuuluu tiivis yhteistyö lapsen perheen ja lähipiirin kanssa.

Perhearviointi

Perhearviointi on tarkoitettu sosiaalityön tueksi ja sen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten huostaanottoja.

Avoperhetyö

Avoperhetyössä perhetyöntekijämme tukevat perhettä arjen sujuvuuden vahvistamisessa sekä perheen vuorovaikutustilanteiden parantumisessa. Avoperhetyössä tavoitteena on tukea perhettä niin, että huostaanotoilta vältyttäisiin.

Jälkihuolto

Jälkihuolto tarjoaa yksilöllisen ohjauksen järjestämistä nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea itsenäisessä asumisessaan ja muussa itsenäistymisessään.

Kriisisijoitukset

Palveluihimme kuuluu kriisisijoitukset ja jatkotoimenpiteiden, kuten lastensuojelutarpeen arviointi yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Haemme lapsen, nuoren tai perheen sosiaalipäivystyksen ilmoittamasta paikasta tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla.

Valvotut tapaamiset

Järjestämme yksikössämme valvottuja tapaamisia lastensuojelun asiakkaille. Tapaamiset suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Ota yhteyttä

Perhekuntoutuskeskus Kepilä Oy

Vastaava ohjaaja

Simo Kukkola+358 44 704 9777